Tak

Tak med plattor

Tak med plattor gör formen av byggnaden elegant! Det är en långvarande, säker, hållbar och ekonomiskt gynnsam lösning, som ökar byggnadens marknadsvärde avsevärt, om ni i framtiden ska besluta er för att sälja den.

Fördelar med tak av lera- och betongplattor

Tak med plattor har ytterst många fördelar — de påverkas inte av negativa miljöeffekter, de rostar inte och blir inte bleka. Tack vare detta ser ert tak nytt ut t.o.m. efter flera år. Tak med plattor är tillgängliga med ett brett urval av färger, så de kan tillfredsställa t.o.m. de mest krävande kunderna.

Långvarighet

Beroende på materialet av de valda plattorna utgör livslängden av ert tak från 50 till 150 år. Ett tak med plattor av lera, om det installeras och vårdas tekniskt korrekt, kan ha en livslängd på t.o.m. 150 år, medan ett tak med betongplattor kan tjäna från 50 till 100 år.

Brandsäkert

Både tak av lera- och betongplattor är brandsäkra, och därigenom skapar de extra säkerhet i ert familjehem. Därtill blir tak med leraplattor inte speciellt heta under påverkan av solstrålar, så de leder inte till någon känsla att ni skulle bo i ett växthus eller tropisk zon.

Ekonomiskt gynnsamt

Pris på tak med betongplattor börjar från 6 EUR/m². Dessutom bör man notera att, när ett tak med plattor monteras, kan ni spara avsevärt på renoverings- och vårdnadsarbeten. T.o.m. om det skulle hända att någon platta bryts eller går sönder på något annat sätt, är den mycket lättare att byta än t.ex. ett metall- eller spåntak. Det återstår bara att byta den brutna plattan mot en ny. Och detta byte minskar inte kvaliteten av taket, som det skulle hända med andra material av takbeläggning.

Resistens mot väderförhållanden

Tak med lera- och betongplattor är mycket resistenta mot stark vind och regn/snö, som allt oftare förekommer i Lettland och leder till förluster både för ägare av villor och företagsägare, speciellt vid sjökusten. Även om plattan har spruckits, återstår det bara att byta ut den skadade delen.

Tyst

Både taket med leraplattor och betongplattor absorberar utmärkt ljud som orsakas av stark regn.

Miljövänligt material

Varken betong- eller leraplattor, innehåller icke-miljövänliga ämnen. Det är inte utan orsak som leraplattor redan under lång tid tjänar som takbeläggning, och på museer världen över är det möjligt att titta på exempel på plattor såväl från det antika Grekland som från det antika Rom.

Vikten av ett tak med plattor

Även om det i början kunde verka att vikten av tak med lera- eller betongplattor skulle vara mycket stor (ca 42 kg/m²), bör man notera att moderna takkonstruktioner och -teknik är högt utvecklade, och vikten är inte ett problem.

En just uppbyggd byggnad och dess takkonstruktion bör kunna tåla vilken typ av takbeläggning som helst. Därtill måste man notera att takkonstruktionen och -beläggningen bör kunna tåla vikten av sotaren eller takläggaren ifall det är nödvändigt att utföra vård- eller repareringsarbeten.

Till byggnader som har byggts tidigare är det möjligt att utföra förstärkningsarbeten av takkonstruktionen.

Last för ett tak med plattor

Den största lasten för taket skapas av snö och vind, som tillsammans skapar 76 % av all last som taket blir utsatt för. Takkonstruktionen, inklusive takbjälkarna, basmaterial, kopplingarna, takbasen, osv., utgör bara 11 % av helvikten. Däremot utgör den själva takbeläggningen bara 13 % av helvikten. Dessutom utsätts taket med plattor inte till deformation, så man behöver inte bekymra sig över hur det ska behålla formen.

Montering av ett tak med plattor

Monteringen av ett tak med plattor går ganska enkelt. Det är inte utan orsak en av favoritmaterialen av takläggare i hela världen. Dessutom är det möjligt att byta ut en skadad del av ett tak med plattor under drift enkelt, snabbt och ganska billigt.

Kostnader

Kostnaderna för ett tak med plattor i lera och ett tak med plattor i betong beror på ytan av taket, komplexiteten av takkonstruktionen, och såklart det valda materialet. Den exakta kostnaden för takbeläggning kan man bestämma genom att titta på byggnaden och byggnadsprojektet.

Ansök om ett kostnadsfritt samråd!