Tak

Takkonstruktioner

Motsvarande ert byggnadsprojekt och era önskemål erbjuder vi de mest kvalitativa, hållbara och ekonomiskt förmånliga lösningarna. Vi skapar ett kostnadserbjudande och ett tidtabell över arbeten.

Typer av takkonstruktioner

Tvåvinklat tak

En av de enklaste, vanligaste och mest ekonomiskt förmånliga typer av takkonstruktioner. Det består av två ytor som är lika breda, som binds samman av en takås, regn dräneras på båda sidor. Fördelen med ett tvåvinklat tak är dess lätt skötsel och möjligheten att montera nästan vilken takbeläggning som helst.

Envinklat tak

En sådan här takkonstruktion skapas vanligtvis till små (ca upp till 10 m breda) byggnader, t.ex., gårds- eller trädgårdshus, m.m. En envinklad takkonstruktion är försedd med dränage av regn till en sida.

Fyrvinklat, dvs. tältliknande tak

Denna takkonstruktion är lite mer komplicerad än taket av den tvåvinklade vindsvåningstypen. Därför är kostnaderna för både konstruktionen och placeringen av takbeläggning högre. Regn dräneras längs alla fyra takplåtar. Vanligtvis monteras den här typen av tak för att skapa extra boutrymme på takvåningen.

Brutet, dvs. vindsvåningstak

Vindsvåningstaket består av fyra plåtar, med två av dem på varsin sida av byggnadens tak, där de nedre sluttningarna är brantare. Fördelen med ett brutet tak är extra boutrymme.

Tak av pyramidtypen

Tidigare var det mycket vanligt för s.k. "svampar". Vanligtvis är tak av denna typ lägre än tvåvinklade tak, och de monteras både till villor och till garage, som också till bondgårds- och trädgårdshus.

Asymmetriskt tak

En taktyp som man ofta ser i arkitekturen av moderna villor, som ger byggnaden karaktär och gör det möjligt att skapa en intressant planering av ytan. Vanligtvis består denna taktyp av två delar — den brantare delen taket där det finns två bovåningar, och den lägre delen där det finns bara en bovåning. Även konstruktionen och placeringen av takbeläggning av den här typen innebär extraarbete, tid och kostnader p.g.a. komplexiteten och volymen.

Platt tak

Tak av den platta typen installeras oftast till offentliga byggnader, flerbostadshus och moderna villor. Deras huvudsakliga fördel är deras bra tillgänglighet, och möjligheten att montera en bred terass på taket, men man måste ta hänsyn till att det måste vårdas mycket oftare, och skador kan uppstå snabbare p.g.a. regn och snö.

Kostnader av takkonstruktion

Exakta kostnader av takkonstruktion går att bestämmas och beräknas genom att betrakta projektet och byggnaden där takkonstruktionen behövs.

Kostnaderna av takkonstruktionen beror på ytan av taket, material och komplexiteten av takprojektet.

Ansök om ett kostnadsfritt samråd!