Tak

Plåttak

Plåt- dvs. metalltak är billigare per en kvadratmeter, när det gäller materialet, än tak av andra material, men man måste ta hänsyn till att om plåttaket ska installeras på ett hus vars takkonstruktion har många lutningar, kan det uppstå lämningar.

Livslängden av ett plåttak är mellan 15 och 40 år.

Fördelar med plåttak

Ett brett färgurval

Ert plåttak, dvs. metalltak kan mycket enkelt anpassas till fönstren, dörrarna, fasaden, osv. av byggnaden, för materialet av denna typ har många färger och toner. Vi rekommenderar alltid för våra kunder att välja plåttak från Ruukki, för de blir inte bleka i solljus. Dessutom, om man väljer material i vissa färger, varierar färgen på dess plåtar inte, som det brukar hända med andra tillverkare av metalltak.

Brett formurval

Beroende på byggnadens form och er smak kan ni välja form på plåttak.

Följande former på plåttakbeläggning är traditionella:

  • våglik, som plattor,
  • trapez-typen,
  • klassisk med click-system,
  • rullad - skapar en hel takbeläggning.

Installering och drift av plåttak

Vid installering av ett metalltak bör man notera att det är ganska högljutt under regn/snö, vilket ändå går att förhindra genom att utföra tekniskt korrekt montering av taket. Under plåttakbeläggningen kan det uppstå kondensat. För att den inte skulle råka i värmeisolering och i byggnaden, är det nödvändigt att lägga antikondensatfilm under takbeläggningen. Under driften är det möjligt även att måla om taket, men efter 10–15 år från installeringen av en våglik platta-typens eller trapez-typens plåttak bör man skruva upp skruvarna på nytt.

Kostnaderna för plåttak

Kostnaderna för plåttak, dvs. priset för metalltak beror på ytan av taket, tjockleken på det valda materialet, formen och tillverkaren, som också takprojektet av byggnaden. Kostnaderna för taket kan man bestämma genom att titta på byggnaden, göra en skattning av dess projekt och lyssna på era önskemål på plats.

Ansök om ett kostnadsfritt samråd!