Tak

Spåntak

Ett spån- eller flistak skapas av rivna träspån, som läggs i två eller tre skikt, för att på så sätt undvika läckage av taket och förlänga takets livslängd.

En spåntakbeläggning ser härlig ut på landsbygden, t.ex. på ett timmerhus eller trähus. Den ger byggnaden ett autentiskt utseende och speciell karaktär.

Den ungefära livslängden av ett spåntak är mellan 20 och 30 år, vid genomförande av tekniskt korrekt installering av takbeläggningen. Vårt team har erfarenhet inom installationen av olika typers spåntak, och vi garanterar ett tekniskt korrekt utfört arbete.

Fördelar med spåntak

• Det är ekologiskt — skapat av spån av flätad asp, gran eller tall.

• Det andas — på vintern hjälper det med att hålla byggnaden varm, medan på sommaren låter det inte byggnaden bli het p.g.a. solstrålar.

• Det är möjligt att förlänga livslängden av ett spåntak genom att lägga ett antiseptiskt medel eller genom att måla det, på det sättet skydds taket från den negativa påverkan av vädret.

• Taket kan även installeras i böjda former.

Kostnaderna för spåntak

Priset på ett spåntak beror på ytan och komplexiteten av taket samt på spån av det valda trämaterialet.

Ansök om ett kostnadsfritt samråd!